Chào mừng bạn đến với website Mầm non Bé Ngoan
Thứ hai, 1/11/2021, 14:33
Lượt đọc: 55

Nghị định số 21/2011/NĐ-CP:Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Ngày 29/3/2011, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 21/2011/NĐ-CP gồm 8 Chương và 36 Điều quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Nghị định  21/2011/NĐ-CP, quy định về thống kê và sử dụng năng lượng; cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng; biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; kiểm tra, thanh tra về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng năng lượng tại Việt Nam,

Xác định cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là các cơ sở có mức sử dụng năng lượng: trong một năm quy đổi ra một nghìn tấn dầu tương đương 1000 TOE trở lên; Các công trình xây dựng được dùng làm trụ sở, văn phòng làm việc, nhà ở; cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, thể dục, thể thao; khách sạn, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi  tương đương 500 TOE trở lên.

Chính phủ giao, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ điều chỉnh việc xác định cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nghị định 21/2011/NĐ-CP được thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2011 và thay thế Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tác giả: admin
Nguồn tin: Trường MN Bé Ngoan

88