Chào mừng bạn đến với website Mầm non Bé Ngoan
Thứ tư, 16/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 122

Học sinh trường tập thể dục buổi sáng

Thực hiện chỉ đạo số 1581/GDĐT ngày 9 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền bài tập thể dục dành cho học sinh tập luyên nâng cao sức khoẻ phòng, chống dich Covid-19. Trường Mầm non Bé Ngoan đã tổ chức cho các em học sinh tập thể dục vào mỗi buổi sáng.

88